DELA

Miljonaffär föra bort asfaltmassor

Ab Rafael skärper tonen mot landskapsregeringen om asfaltmassorna i Jomala Ödanböle.
I måndags vände sig bolaget till Ålands tingsrätt för att säkra 100.000 euro av landskapets pengar ifall massorna inte är bortflyttade inom tre veckor.
Av Rafael anhåller om att tingsrätten behandlar bolagets ärende snabbt eftersom tiden redan gått ut för avtalet med landskapsregeringen. Avtalet om uppläggning av gammal vägasfalt som tillhör landskapet, och som delvis innehåller giftig stenkolstjära, på Ab Rafaels område i Ödanböle gick efter ett års tilläggstid ut den sista oktober i år.
Bolaget yrkar genom advokat Johnny Bäck i Jomala att domstolen ålägger landskapsregeringen att forsla bort de cirka 18.000 ton asfaltmassorna före den 25 november, alltså inom tre veckor, vid ett vite om 100.000 euro. Alternativet är ett löpande vite om en euro per ton och påbörjad månad som tiden överskrids.


”I god tro”
Ab Rafael påpekar att avtalet som ingicks 2006 rör enbart ”rena” asfaltmassor och att bolaget tog emot dem i god tro för mellanlagring. Sedan sommaren 2007 har det varit känt att massorna innehåller stenkolstjära och bolaget har upprepade gånger försökt få landskapsregeringen att göra något åt det, hävdas i stämningsansökan, trots att parterna enligt avtalet var överens om att massorna skulle transporteras bort.
I mars i år informerades landskapsregeringen om problemet med stenkolstjära och avkrävdes ställningstagande och åtgärder. Enligt Ab Rafael har landskapsregeringen dock förhållit sig passiv.
I början av oktober uppmanades landskapsregeringen att forsla bort asfaltmassorna. Bolaget avböjde fortsatt förvar och återvinning.


Orsak till vitet
Orsak till vitet är enligt stämningsansökan att Ab Rafael har drabbats av kostnader för att uppfylla gällande lagar. Om massorna inte har flyttats bort före slutet av november, drabbas bolaget av ytterligare kostnader på grund av krav på separering, transport och intäckning, heter det.
Om massorna inte är borta senast den 30 april nästa år får bolaget ännu mera kostnader eftersom massorna då enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM måste slutförvaras med allt vad det innebär, påpekar advokaten.
Om 100.000 euro inte säkras riskerar bolaget att tvingas förskottera ofrånkomliga kostnader för landskapsregeringens räkning och riskerar att tvingas uppfylla ÅMHM:s krav på borttransport av det farliga avfallet på egen bekostnad, utan att veta om landskapsregeringen godkänner mottagaren och villkoren i övrigt, heter det i ansökan.
Nya Åland har med jämna mellanrum rapporterat om turerna i bråket sedan det blev känt att Ab Rafael och landskapsregeringen inte är överens om fortsättningen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax