DELA

Miljön i fokus för första tankesmedjan

Miljön var i fokus när Tankesmedjan Åland Vision 2017 hade sitt första möte på Kökar i torsdags och fredags.

16 handplockade personer deltog när tankesmedjan Åland Vision 2017 höll sitt första möte. Initiativtagare till projektet är näringsminister Jörgen Strand (fs).
Deltagarna representerade ”ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter som på ett kreativt sätt bröts emot varandra” i de diskussioner som fördes. Som processledare fungerade filosofie doktor Agneta Karlsson.
Tankesmedjan arbetade både i grupper och i plenum.

Värsta scenariot
Grupperna fick i uppdrag att utarbeta olika scenarier – ett värsta för Åland 2017 och ett bästa för samma tidpunkt.
– Både katastrofscenariet och det ideala scenariot handlade i allt väsentligt om miljön och särskilt vattenmiljön i Östersjön, samt de följdeffekter för befolkning, näringsliv, kompetens och kultur som en katastrofal respektive god miljöutveckling kan få, rapporterar Agneta Karlsson.
Gruppen diskuterade hur Åland kan förhindra att de värsta scenarierna slår in och följande fördes fram:
forskningsinsatser lokalt på Åland men med kompetens utifrån inom bland annat marinbiologi
opinionsbildning både utanför och inom Åland
utbildningsinsatser samt affärsutveckling inom ramarna för en grön kapitalism
ett årligen återkommande internationellt miljösymposium som sätter Åland på kartan för pro-aktiva och medvetna miljösatsningar och som bidrar till att ett grönt åländskt varumärke etableras utomlands.
Grupperna som arbetade med idealscenariot kom fram till att ett grönt Åland får positiva konsekvenser för både åländska kärnnäringar och nya affärsverksamheter.

Handlingsplan
Man började även formulera en handlingsplan som delades in i tre tidsperioder:
vad som kan göras omedelbart
vad som bör göras inom fem år
vad som skall åstadkommas inom tio år.
Under nästa möte, 4-5 februari, konkretiseras handlingsplanerna ytterligare. De skall sedan ges vidare till politiker, näringsliv, fackföreningar, utbildnings- och kulturinstitutioner samt intresseorganisationer på Åland.
Efter februarimötet startar tankesmedjan en hemsida där allmänheten kan kommunicera direkt med deltagarna.

HELENA FORSGÅRD
redaktion@nyan.ax