DELA

Miljön har högsta prioritet i byggandet

Miljöfrågor är högprioriterade i planeringen av nya bostadsområden i Mariehamn.
Det säger stadens miljöchef Jan Westerberg.
– Vi för en diskussion där vi har sagt att de nya bostadsområdena ska anpassas till de nya krav som kommer. Inom staden jagar vi som bäst energi överallt, och det står högt på agendan.
Viktigt är att husen placeras så att de kan fånga solvärmen naturligt genom fönstren, och fjärrvärme ska användas så långt som möjligt i uppvärmningen.
– I dag produceras fjärrvärmen med hjälp av skogsavfall – det mest effektiva när det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser. Vi har uppföljning inom staden och siffrorna visar att fjärrvärmen är det bästa i dag. Med fjärrvärme kan man också minska vedeldandet i enskilda hus och då försämras inte heller uteluften.

Vilka krav kan ställas?
Det allra bästa är naturligtvis att bygga husen så att ingen tillskottsvärme utifrån behövs.
– Frågan är förstås hur stora krav stan kan ställa på enskilda byggare.
Också kravet på energicertifiering av husen inverkar. Husen måste byggas på ett sådant sätt att värmeförlusterna blir så små som möjligt.
– Själv tycker jag att stora fönster mot söder fångar in solvärmen bra, och har man dessutom värmeåtervinning på inomhusluften så kan man göra varmvatten av den. Det är ett väldigt billigt sätt att utnyttja solvärmen.
De som bygger brukar vara måna om att utnyttja bästa möjliga teknik, och de politiska besluten brukar komma i ett senare skede.
– Uppvaknandet har skett, men naturligtvis brådskar diskussionen om regelverk.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax