DELA

Miljöministern besviken över danaarvs-beslutet

Miljöminister Katrin Sjögren (Lib) är besviken över att Jomala kommunstyrelse struntade i landskapsregeringens villkor för danaarvet efter Olof ”Böjsarn” Bergman.
– Det här är ju att gå emot landskapsregeringens uttryckliga önskemål.
Före jul berättade Nya Åland ingående om turerna kring arvet efter Olof Bergman i Jomala Gottby. Bergman saknade arvingar och danaarvet – markområden, aktier och kontanter värderade till drygt en miljon euro – gick därför till landskapsregeringen.
Miljöbyrån konstaterade att det fanns två skyddsvärda områden på marken och ville att landskapsregeringen skulle undanta dessa före överlåtelsen till Jomala kommun. Landskapet saknar pengar för inköp av nya naturskyddsområden och man ansåg därför att det fanns skäl att behålla de områden där det bland annat växer skyddsvärd gammelskog.
Men lagtinget hann före landskapsregeringen med beslutsfattandet och bestämde i samband med budgetarbetet i höstas att danaarvet skulle tillfalla Jomala kommun – ett beslut som landskapsregeringen sedan inte var beredd att ändra trots att både miljöminister Katrin Sjögren och lantrådet Viveka Eriksson ville inrätta områdena som naturskyddsområden.
I stället ställde landskapsregeringen villkoret i gåvobrevet att danaarvet skulle överlåtas endast om Jomala kommun inrättade naturskyddsområdena.

Struntade i villkoret
Men som Nya Åland berättade nyligen struntade kommunstyrelsen i Jomala i villkoret. Bara en ledamot, Maria Jonsson som var suppleant för Carina Aaltonen (S), föreslog att möjligheterna att inrätta naturskyddsområdena skulle utredas. men hon fick ingen med sig. Villkoret nämns överhuvudtaget inte i mötesprotokollet.
Katrin Sjögren säger sig inte vara helt överraskad över att det gick så här.
– Men jag är jättebesviken, det är jag. Landskapsregeringen bifogade en gedigen utredning om varför vi anser att områdena är skyddsvärda, men det gick som det brukar när det handlar om miljön.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre