DELA

Miljöminister markerar mot kärnkraften

Landskapsregeringen, med social- och miljöminister Carina Aaltonen (S) i spetsen riktar kraftig kritik mot den finska kärnkraftslinjen.
Arbets- och näringsministeriet i riket har begärt landskapsregeringen på utlåtanden om bygget av en fjärde kärnkraftsreaktor i Olkiluoto och om slutförvaring av kärnbränsle på samma ort.
Social- och miljöminister Carina Aaltonen är mycket kritisk till situationen.
– Det handlar om att de vill söka förlängning av principbeslutet om kärnkraft i fem år. Både den här regeringen och den förra har tydligt tagit avstånd från kärnkraft. De n är inte förnyelsebar och olycka och avfall kan få förödande konsekvenser och vi hamnar mitt emellan kärnkraftverk och slutförvaring i Forsmark och Olkiluoto, säger Carina Aaltonen.


Ifrågasätter
I utlåtandena står att Ålands landskapsregering är kritisk till att låta uppföra ytterligare ett kärnkraftverk. Man ifrågasätter satsningen på kärnkraft istället för förnyelsebara energiformer och betonar att trots att risken för haveri är liten är effekterna av sådant mycket förödande.
Ålands landskapsregering anser vidare att det är av yttersta vikt att ett tillräckligt säkert och hållbart sätt väljs för slutförvaring av använt kärnbränsle. I utlåtandet betonas att det får inte finnas några tveksamheter angående korrosion av kopparkapslar eller att sprickbildning i berggrunden.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson