DELA

Miljökrafternas män prisades

Vindkraftskämpen Henrik Lindqvist fick som en av tre i helgen ta emot Östersjöfondens miljöpris.
– Man kan sätta likhetstecken mellan vindkraften på Åland och Henrik, säger fondens verksamhetsledare Edgar Öhberg.
Åland har alltid använt vindkraft på något sätt, i varje by stod en väderkvarn, börjar Henrik Lindqvist fredagens föredrag i Matrossalen på hotell Arkipelag.
Anledningen att Ålands vindenergiandelslags vd står där i dag är att han är en av dem som i år valts ut för att ta emot Östersjöfondens årliga miljöpris.
– Jag visste inte ens att jag var nominerad. Men jag är jätteglad och har äran att stå i spetsen omgiven av duktiga medarbetare som brinner för vindkraften, säger Henrik som numera är 3.000 euro rikare.


Vill utveckla
Henrik kom in på vindkraftsbanan på 90-talet då han var medlem i styrelsen för Ålands vindenergi andelslag.
– Vi var ett gäng nyfikna på vindkraften, säger han.
1998 fick han anställning och sedan dess har det rullat på.
Nu arbetar Henrik för fullt med planerna på en utökning av vindkraftsverken på Åland. I dag snurrar 22 vindkraftverk på ön. Bland nybyggnadsprojekten finns Långnabba vid Eckerö kommuns sydspets, Stenarna, Rödskär och det större projektet vid Östra skärgården.


Fullt möjligt
Blir samtliga projekt verklighet som planerat till år 2013 kan Ålands totala årselförbrukning försörjas med 195 procent av vindkraftens årsförbrukning, berättar Henrik.
– Det är fullt möjligt och vårt mål. Men om projekten ska bli möjliga beror på inmatningstarifferna, om den planerade finlandskabeln blir av som i så fall är nödvändig och tillgången till markägarnas intresse.


Storskaliga projekt
Utöver Henrik Linqvist belönades direktör Jaakko Henttonen från Helsingfors och professor Jurgis Staniskis från Kaunas i Litauen.
Jaakko Henttonen belönades med 10.000 euro för sin aktiva roll i förverkligandet av flera storskaliga reningsverksprojekt som genomförts i St. Petersburgområdet i Ryssland.
Projekten har bidragit till minskade utsläpp av kväve och fosfor och därigenom till en minskad belastning på Östersjöns vattenmiljö.


Prispengarna skänkes
Jurgis Staniskis får en lika stor prissumma för sitt arbete att genomföra miljöskyddsprojekt som lett till betydande vatten- och energibesparingar såväl som minskade utsläpp av tungmetaller och andra föroreningar.
Båda är överraskade och glada för utmärkelsen.
– Det är en uppskattning inte bara för mig utan en stor organisation, säger Jaakko som planerar att ge sina prispengar till barnen på en skola i en liten by i Kingizepp i Estland.


Kvinnliga kandidater?
Östersjöfondens verksamhetsledare Edgar Öhberg säger att årets pristagare faktiskt verkar för att minska föroreningarna genom att gå till kärnan av utsläppsproblemen.
Tre manliga pristagare föranleder frågan om det inte fanns några kvinnliga kandidater i år?
– Det är jag övertygad om att det fanns. I fjol gick priset till två kvinnor och två män. Historien går upp och ner, men det är ändå överväldigande män som är pristagare. Vad det beror på vet jag inte. Det kan vara själva nomineringsprocessen, att det sitter män som nominerar och som i sin tur röstar på andra män. Men visst finns det många tänkbara kvinnliga kandidater.

Text och foto: CECILIA LINDVALL