DELA

Miljögrupp ställer upp i lagtingsvalet

Det är en grupp som fokuserar på hållbar utveckling. En av de fyra kandidaterna är Dan Jansén, vice ordförande för Ålands natur och miljö.
– Vi är inte ett miljöparti, det är för smalt. Vi är inte ens ett parti eftersom vi anser att frågor som handlar om en hållbar utveckling egentligen ligger över partierna, på samma nivå som hela demokratin, förklarar Jansén.
– Vårt syfte är att öka samhällets kunskap om och engagemang för en hållbar utveckling för Åland.
Dan Jansén betonar att en hållbar utveckling inte betyder att man skall få en massa bestämmelser om vad man inte får göra. Förbud av olika aktiviteter är alltså inte det elementära med tanke på framtiden och den miljö vi skall leva i då.
– Vi kan inte sluta med allt vi gör i dag men vi kan göra det på ett för utvecklingen och miljön vettigt sätt.

Nivåhöjning
Gruppen, som preliminärt kallar sig för HUT-gruppen, räknar med att bara existera i 12 år. Det är den tid de tror att det tar för att höja kunskapen inom partierna och leda in utvecklingen på rätt spår. Nivåhöjning, är ett ord som Jansén gärna använder.
– Det ordnas högklassiga möten om olika miljöfrågor på Åland men ingen politiker kommer på dem!
Det optimala för att kunna arbeta effektivt i lagtinget är att två kandidater ur gruppen kommer in. Men det blir ingen lätt match vilket Jansén också är väl medveten om.
– Skall vi få in två personer krävs det en mycket stark viljeyttring från samhällets sida eller cirka tusen röster.
Inom snar framtid offentliggörs de andra tre medlemmarna, gruppens valprogram kommer i augusti. Klart redan nu är dock att vi kommer att få en helt ny miljö- och utvecklingsdimension i höstens valdebatter.
– Vi kommer att vara mycket aktiva så att alla förstår vad det handlar om, säger Jansén.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN