DELA

Miljöchef vill skrota ”Mise-koncernen”

Affärsbolaget ”Mise-koncernen” bör splittras med omedelbar verkan. Mise måste återgå till sin huvuduppgift, det vill säga att i kommuninvånarnas intresse utveckla det åländska renhållningssystemet och på ett professionellt sätt upphandla renhållningstjänsterna.
Det skriver stadens miljöchef Jan Westerberg som lämnat in avvikande åsikt mot det förslag till revidering av den åländska avfallsplanen som en arbetsgrupp vid landskapsregeringen gjort.
Jan Westerberg är medlem i arbetsgruppen och motsätter sig att Mise, kommunernas gemensamma avfallsorganisation, har blandat ihop myndighetsroll och affärsintresse genom att göra aktiebolaget Ålands problemavfall (Åpab) och producentorganisationen Proans till dotterbolag.
Han har meddelat arbetsgruppen att han inte ställer sig bakom förslaget som de övriga medlemmarna i arbetsgruppen har utarbetat.
Förslaget omfattar enligt honom flera punkter som inte har i avfallsplanen att göra.


”Orimliga avgifter”
”Vad som är nytt är stödet till den så kallade ”Mise-koncernen” som – som Mise har utvecklats – har blivit den främsta orsaken till missnöjet med åländsk avfallshantering. Stora delar av Åland och särskilt Mariehamn har i dag ett tekniskt välfungerande renhållningssystem som uppfyller kraven på sortering och omhändertagande. Problemet är vissa orimligheter i systemtänkandet som ger orimliga renhållningsavgifter och kostnader och som i grunden beror på upprätthållande av den organisationsmodell och den administration som Mise-koncernen står för”, skriver han.
Westerberg anser att det inte finns något skäl att behålla Åpabs särställning i förhållande till den kommunala renhållningsmyndigheten, inte heller företagets monopol på vissa delar av renhållningsmarknaden. Frågan om satsningarna på Hellesby ges också svar om marknadsmässigt sunda principer tillämpas också på Åpab, skriver han.


Proans-misslyckande
– Det är därför synnerligen olämpligt att Mises styrelse och ledning är identisk med Åpabs motsvarigheter, skriver han.
Också Proans är en misslyckad lösning, hävdar han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax