DELA

Miljöcertifikat till Posten

Posten Åland Ab har blivit miljöcertifierad enligt internationell miljöledningsstandard. Certifikatet överräcktes av revisionsledare Tom Essén från Det Norske Veritas i fredags.
Att Posten Ålands distributions- och transportverksamhet har en miljöpåverkan är ofrånkomligt, men genom att certifiera miljöprocesserna i ett miljöledningssystem kan man åtminstone minska belastningen på miljön. Det säger marknadschefen Björn Wennström i ett pressmeddelande.
– Processen med att miljösäkra Posten Ålands verksamhet har nått en viktig milstolpe men arbetet med att kontinuerligt minska Posten Ålands miljöpåverkan har bara börjat

Flerårig satsning
Miljösatsningen inleddes hösten 2007 efter att kunderna krävde att Posten Åland borde arbeta mer aktivt med miljöfrågor.
I dag sker miljöarbetet enligt Wennström i både stort och i smått – från att minska energiåtgången för uppvärmningen av de stora fastigheterna till att kasta ut pappershanddukarna på toaletterna och i stället satsa på handdukstorkar.
Bolaget har också tagit fram konkreta miljömål för verksamheten, utsett miljörevisorer,. köpt in fyra hybridbilar och utbildat personalen.
ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för miljöledningssystem. För att få certifieringen arbetar innehavaren tätt ihop med ett certifieringsorgan, i Posten Ålands fall Det Norske Veritas, som följer upp att de krav som sätts av standarden efterföljs.

Annika Kullman