DELA

Mild höst, kall vinter

Det internationella väderinstitutet WSI (Weather Services International) i Andover förutspår något högre temperaturer än normalt och mycket regn under hösten och fram till nyår.
Det är fortfarande för tidigt att säga något om vintern men enligt WSI tyder de rådande klimatmodellerna och de oceaniska temperaturmönstren på att den nordatlantiska oscillationen (NAO) fortfarande kommer att vara negativ.
Det skulle i så fall betyda att också den här vintern kan bli kall för vår del. Ett negativt NAO, det vill säga då tryckskillnaden mellan det isländskt lågtrycket och det azoriska högtrycket är liten, banar nämligen väg för både kalla strömmar från Arktis och från Sibirien. Under de vintrar som varit milda hos oss har NAO alltid varit positivt.
Klimatforskare har, enligt tidningen Nature, dessutom upptäckt att isen kring Arktis påverkar NAO i negativ riktning. Isen i Norra ishavet har varit rekordtunn i sommar och det talar därför också för vinterkyla för vår del.
Nästa vecka fortsätter som nu och bjuder på en hel del regn och temperaturer strax över 10 grader. (tt-s)