DELA

Mest ros för Ålands landskapsdagar

Över 90 procent av de tillfrågade på Ålands landskapsdagar i Helsingfors i somras kan tänka sig att semestra på Åland. Det visar en enkätanalys som gjorts efter landskapsdagarna.
Enkäten delades ut på tre språk, på svenska, finska och engelska. Totalt har 240 besökare svarat på enkäten och 57 utställare svarade på en enkät utformad för dem.
De flesta besökare som svarade på enkäten uppgav att de fått bra eller mycket bra information om Åland. Utbudet av åländska produkter på landskapsdagarna var också besökarna nöjda med, ett bredare utbud av matprodukter saknades dock av runt 30 procent av de tillfrågade.
En majoritet hade köpt något under Ålands landskapsdagar.
Kocken Mikael Björklunds namn framkommer många gånger i positiva ordalag i enkäten. Han har, konstaterar arrangörerna, fungerat som ett dragplåster.
Överlag var de svenskspråkiga mer positiva än de finskspråkiga och 65 procent av de svenskspråkiga som svarade på enkäten kunde tänka sig att arbeta och bo på Åland, men bara 45 procent av de finskspråkiga svarade ja på samma fråga.

Bodkritik
Den negativa kritik som framkommer genom enkäten gäller fram för allt vädret, som förstås står utanför arrangörernas påverkningsmöjligheter. En del kritik har också framkommit mot restaurangen som många tyckt varit för dyr eller och haft dålig service. Även bodarna har fått en negativ kritik eftersom de upplevts som färglösa och opersonliga.
Bland utställarna tyckte 60 procent att bodarna var praktiska och funktionella, men 20 procent ansåg att boden inte var praktiska och 15 procent av utställarna ansåg att bodarnas utseende var dåligt eller mycket dåligt.

Goda framtidsutsikter
Synligheten i Helsingfors är utställarna nöjda med men många är däremot missnöjda med det egna företagets synlighet i den gemensamma marknadsföringen.
35 procent av utställarna tyckte att försäljningen inte nådde upp till förväntningarna, för 12 procent överträffade försäljningen förväntningarna.
De flesta har kunnat knyta kontakt med framtida kunder och ungefär 50 procent har knutit kontakt med framtida återförsäljare.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax