DELA

Mermaid-tvisten avgörs i juni

Mermaid-tvisten mellan Sture Carlson och Nordea avgörs av Ålands tingsrätt i slutet av juni. Huvudförhandlingen hålls den 8-9 juni.
Ett mått på att intresset är stort är att tingsrätten kallar in tre domare som ska avgöra vem som har rätt.
I dag hölls förberedelsen inför den kommande rättegången. Sture Carlson företräds av Daniel Widman vid advokatbyrå Widman & Hannes Snellman ab i Mariehamn och Nordea av Niklas Langenskiöld vid advokatbyrå Castrén & Snellman i Helsingfors. De var de enda närvarande vid sammanträdet.
Någon förlikning har inte skett och därför är det domstolen som ska fatta sitt avgörande om huvudfrågan, det vill säga om Nordea har uppfyllt sin informationsskyldighet enligt värdepappersmarknadslagen eller inte innan Sture Carlson 2007 beslöt att teckna ett så kallat Mermaid-masskuldebrevslån på inrådan av Nordea Ålands placeringsrådgivare Mikael Granskog. Enligt Sture Carlson informerades han inte om att hela det placerade kapitalet – 299.700 euro – kunde går förlorat under vissa omständigheter, något som senare också skedde. Banken säger å sin sida att han fått informationen och att han som i det närmaste yrkesmässig placerare borde ha förstått att han riskerade sitt kapital.


Fyra olika versioner
Som stöd för att Nordeas brustit i sin informationsplikt har Daniel Widman lämnat in fyra olika versioner av den power point-presentation som banken gav om det aktuella Mermaid-masslånet åt placerare runtom i landet. Enligt honom fick Sture Carlson den presentation som innehöll minst information om riskerna. Banken säger å sin sida att man har uppfyllt informationsplikten.
Carlson yrkar på att banken ska betala tillbaka hela det förlorade kapitalet och ersätta hans rättegångskostnader.
Intresset för den kommande domen är stort. Försäkrings- och finansrådgivningsbyrån Fine i riket har fått ta emot mängder av anmälningar från Mermaid-placerare i hela landet och ett par fall avgjordes i slutet av fjolåret. Sammantaget har cirka 1.500 finländare och ålänningar köpt Mermaid-produkter och det förlorade kapitalet beräknas totalt uppgå till cirka 140 miljoner euro.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax