DELA

Mera tid för svavelstopp

Finlands trafikminister Anu Vehviläinen vill vänta med att sänka svavelgränserna inom sjöfarten.
Inte bara Åland och Finland utan också Sverige och Estland är oroliga för att de ökade utgifter som svavelsänkningen innebär leder till att dagens sjötransporter i stället börjar köras på land. Trafikministern meddelar att hon ska diskutera ärendet med regeringen inom kort.
Kommunikationsministeriet har räknat ut att sänkningen kommer att kosta Finland och Åland över en miljard euro per år jämfört med i dag.
Landskapsregeringen har uppvaktat myndigheter utanför landskapet med önskemålet att de skärpta gränserna inte ska träda i kraft förrän också andra hav än Östersjön får samma regelverk eftersom det snedvrider konkurrensen.

I Bryssel
EU:s trafikministrar diskuterade de nya svavelgränserna i Bryssel förra veckan. Kraven på en sänkning av svavelhalten i fartygsbränsle från dagens 1,5 procent till 0,1 före 2015 kommer från den internationella maritima organisationen IMO. (ao)