DELA

Mer vård utanför Åland väntar

LAGTINGET. Enligt hälsoministern Harriet Lindeman (fs) kommer vården utanför Åland att öka och rekryteringen av personal till ÅHS att bli svårare.
I gårdagens debatt i lagtinget föreslogs också ett höjt kostnadstak för utbyggnaden av centralsjukhuset.
I sitt medelande i ÅHS lyfter landskapsregeringen fram en rad utmaningar som Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, står inför. I lagtingsdebatten koncentrerade sig hälsoministern Harriet Lindeman på personalrekrytering och samarbetet med andra sjukhus. Hon uttryckte oro över att läkarnas specialiteter blir allt smalare och att det därför kan vara svårt att behålla dem i en så liten organisation som ÅHS.
– Det är svårt för läkarna att behålla sin kompetens när patienterna är så få.
På grund av den smala specialiseringen kommer vården utanför Åland att öka, konstaterade Lindeman. Därför blir det än viktigare att arbeta för att alla patienter ska få vård på svenska vid sjukhusen i Åbo och Helsingfors och att informationen till personalen vid ÅHS sker på svenska.
– Vi måste ställa högre krav på sjukhusen i riket.
ÅHS måste också öka sina ansträngningar för att hålla kvar och nyrekrytera personal, enligt Harriet Lindeman. Hon nämnde också att landskapsregeringen har diskuterat vem som ska utse ÅHS förvaltningschef.
– Men vi vacklar. Framtiden får utvisa den saken.

Mer till utbyggnad
Lagtingsledamoten Gun Carlson (c) hade dock en klar uppfattning i den frågan.
– Jag tycker att det är bra om landskapsregeringen utser förvaltningschefen. Vi måste förbättra relationen mellan landskapsregeringen och ÅHS.
I dag ligger den uppgiften på ÅHS-styrelsen.
Den fortsatta om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset föreslås av landskapsregeringen få ett kostnadstak på 24 miljoner euro, vilket är fyra miljoner mer än vad som tidigare föreslagits.
Gun Carlson stödde förslaget, men tyckte att det tråkigt att ÅHS ledning inte kan garantera att vården utanför Åland kommer att minska, trots de omfattande byggprojekten.

Personal och patient
Liberalernas Katrin Sjögren lyfte i sitt anförande fram tre viktiga saker.
– Personalen, personalen, personalen.
Enligt henne finns det en dubbel hotbild: ÅHS behöver mer personal än landskapet självt kan bidra med och övriga Norden kommer att försöka ta personal från Åland.
– Den framtida personalsituationen är en ödesfråga. Lönefrågan kommer att bli avgörande.
Katrin Sjögren sa att det är viktigt att utveckla lönesystemet så att det blir mer flexibelt.
– Det ska löna sig att ta mer ansvar och att fortbilda sig.
Efter sitt anförande fick Sjögren reaktioner från flera håll.
– Jag skulle säga att de tre prioriteringarna är patienterna, patienterna, patienterna. Det låter på Katrin Sjögren som att det är personalen som behöver vård, sa Gun Carlson.
– Utan personalen, ingen vård. Sedan är naturligtvis patienten det centrala i vården, kontrade Sjögren.
ÅHS-debatten fortsätter onsdagen den 23 maj.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax