DELA

Mer småhus i södra stan

Ålänningarna vill bo i egnahemshus, också i Mariehamn. Så staden planerar nya bostadsområden för att i någon mån svara mot efterfrågan. Femtio nya tomter finns inritade i södra Mariehamn.
Öster om Västra Ytternäsvägen och väster om Östernäsvägen finns de två nya områden som nu planeras.
Det på västra sidan har inget eget namn, det kallas Spovvägen – Svanvägen. Området på östra sidan har döpts till Storgärdan.


Stadsmässigt
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius berättar att man redan i år blir klar med kommunaltekniken till Spovvägen – Svanvägen, om allt går enligt planerna.
– Det finns inte så mycket att säga om området ännu. Det finns i generalplanen, men har inte kommit upp i byggnadsnämnden än.
Området ligger strax söder om radhusen som finns på vänstra sidan Västra Ytternäsvägen när man har passerat korsningen till Fiskehamnen och Skrakvägen. Wegelius påpekar att det är ett litet område, bara 14.000 kvadratmeter och att man har tänkt sig små tomter på bara 300 – 500 kvadratmeter.
– Det blir stadsmässiga småhus, som står relativt tätt. Det kan också byggas parhus där.
Sirkka Wegelius konstaterar att det är många som frågar efter småhustomter.
– De här tomterna vid Västra Ytternäsvägen ligger nära centrum, det är nära till butiken och tomterna lämpar sig för dem som inte vill ha så mycket trädgård att sköta om.
Det ryms ungefär 20 hus med tomter på området. Området ansluts till Svanvägens förlängning.


Traditionellt
Storgärdan ligger mittemot Övernäsgården vid Östernäsvägen. Där har man tänkt sig mer traditionell småhusbebyggelse. Tomterna kan vara 800 – 1.000 kvadratmeter. Alltså litet mer för den som gillar att klippa gräsmattor. Ett 30-tal egnahemshus skall få rum på området.
Storgärdan skall planeras i år och kommunaltekniken kan byggas nästa år. Det här projektet kommer in efter Spovvägen – Svanvägen.
Enligt planen kan Storgärdan anslutas antingen direkt till Östernäsvägen eller till Genvägen.
Men varför planerar staden nya bostadsområden i södra stan när stora delar av Horelliområdet ännu inte är utbyggda?
– Det är stor efterfrågan på tomter för egnahemshus. Horelli består till största delen av mindre våningshus, konstaterar Sirkka Wegelius.
Dessutom kommer man inte igång lika snabbt på Horelliområdet, där finns ännu litet oklarheter.

HARRIET TUOMINEN