DELA

Mer p-skiva på Storagatan

Från och med måndag utvidgas området i centrala Mariehamn där det krävs parkeringsskiva, p-skiva.

 Den nya sträckan är Storagatans södra sida, från Ålansvägen till Torggatan.
Gatubyggmästare Bo Hoffman vid tekniska verken berättar att man genom p-skivorna ska öka omsättningen av bilar som står parkerade längs Storagatan, vilket är gynnsamt bland annat för de kontor och butiker som finns längs Storagatan.

Sedan i fjol
Krav på p-skivor vid parkering i centrala Mariehamn infördes i juni 2007. Skivan ska ligga väl synlig i bilens framruta. På berörda parkeringar får man sedan stå maximalt två timmar.
ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax