DELA

Mer import till Åland från utlandet

Förra året importerades det varor till Åland till ett värde av 396 miljoner euro, visar en ny Åsub-rapport.
Importen av varor till Åland från utlandet är värd cirka 167 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till drygt 229 miljoner euro.
När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen den största aktören med importerade varor till ett värde av nästan 63 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var maskiner, apparater och redskap, av vilka det importerades varor till ett värde av nästan 36 miljoner euro.
Värdet för utlandsimporten ökade med 42,5 procent från föregående år, efter en kraftig nedgång år 2008. Importen från Finland sjönk med 8,3 procent från föregående års nivå.
Sammanlagt exporterades det varor från Åland till ett värde av drygt 127 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av ca 16 miljoner euro.
Värdet för utlandsexporten sjönk med 14,2 procent jämfört med år 2008, medan exporten till Finland sjönk med 8,1 procent från föregående års nivå.

Handelsunderskott
Varuhandeln med utlandet gav år 2009 ett handelsnetto på cirka minus 117 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på drygt minus 151 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2009 ett handelsunderskott på drygt minus 268 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2009 är nästan 20 procent större än året innan.
Omkring 56 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, år 2008 var uppgiften 74 procent, med andra ord har utlandets andel av underskottet ökat.

Större betydelse
Underskottet i varuhandeln vägs upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster varav sjöfarten utgör en betydande del. Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse, skriver Åsub.
”Denna typ av handel som Ålands utanförskap i EU:s mervärdeskatteområde möjliggjort har haft en växande inverkan på varuimporten i vår statistik, medan den inte registreras på exportsidan.
Posten på Åland skickade cirka 23,2 miljoner försändelser för bank/finans-, förlags- samt postorderföretagens räkning under år 2009.

Annika Kullman