DELA

Mer än var tionde ålänning är invandrare

160 personer från Rumänien har nu flyttat till Åland. Antalet letter ökar också.
52 modersmål finns representerade i landskapet. Genom personer från 84 länder.
Invånare med andra modersmål än svenska överstiger för första gången tio procent av befolkningen.
Samtidigt har de som talar andra språk än svenska eller finska blivit flera än de finskspråkiga.
Det visar ny statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå, ÅSUB.


Färre finskspråkiga
De svenskspråkiga ålänningarna blev 145 flera under 2010 och är närmare 25.200 personer. Detta är strax under 90 procent av Ålands 28.007 invånare den 31 december 2010.
De som har andra modersmål ökade med nästan 130 till drygt 2.800 personer, vilket betyder att deras andel av befolkningen för första gången överstiger 10 procent.
Av dem är knappt 1.400 finskspråkiga, vilket är 4,9 procent av invånarna. Deras antal sjönk med 15.
De som talar andra språk än svenska eller finska ökade med drygt 140 personer till 1.460, eller 5,2 procent av alla ålänningar, och är därmed för första gången flera än de finskspråkiga. Totalt finns 52 olika språk representerade, varav många dock talas av bara några få personer.
De invånare som är födda på Åland ökade med närmare 50 personer under 2010 och är drygt 18.700, men andelen sjönk något och är nu knappt 67 procent. De inflyttade blev nästan 230 flera och är nästan 9.300 personer eller 33 procent av befolkningen.
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)