DELA

Mer än bara en museiguide

Titeln är anspråkslös ”En guide till utställningarna”, men någon liten broschyr handlar det inte om. Den guidebok som Ålands sjöfartsmuseum nu gett ut är en innehållsrik och rikt illustrerad skrift på drygt 60 sidor.
Efter en kort introduktion kring själva museet, dess tillkomst och utveckling, lotsas läsaren vidare genom samlingarna, kapitel för kapitel. Helt motiverat inleds presentationen med segelsjöfarten, från tidig husbehovsseglation till 1900-talet med Gustaf Eriksons stålbarkar i högsjöfart. Det är ett område där museets samlingar är synnerligen rika och det avspeglar sig också i boken genom ett rikt bildmaterial.
Men maskinsjöfarten från de tidiga ångbåtarna till dagens passagerarfärjor, moderna ro-ro-fartyg och stora tankbåtar får också en god presentation.


Sjöfartsstaden
Det maritima Mariehamn, med sjöfartsstadens och hamnens utveckling får också sin beskrivning. Här är har man också tagit med den sociala sidan av sjömanslivet och sjömansfamiljernas situation.
Kapitlet om skeppsbyggnad bjuder på linjesköna modeller av Ålandsbyggda skutor, och arbetsredskap som bilyxor, drevklubbor, hyvlar och annat som en gång fanns i skeppstimmermännens verktygsbackar.
Korta inblickar ges också i navigationskonsten där centrala natigationsinstrument som sextant, kronometer, sjökort, lod och logg presenteras i text och bild.


Plus och Estonia
Dramatiska händelser möter läsaren i kapitlet om sjösäkerhet med fartygsolyckor, som barken Plus förlisning vid inloppet till Mariehamn på trettiotalet och Estonia-katastrofen på nittiotalet. I detta kapitel finns också fyrar, lotsväsende och sjöräddning med.
Bland annat som får sin presentation i boken finns museets rika samlingar galjonsfigurer, skeppsporträtt och fartygsmodeller. Pommern har också ett eget avsnitt, liksom museets Kap horn-rum. Kuriosakabinettet med den unika piratflaggan,. hajsouvenirer och Staffordshirehundar finns också med, liksom museets barnaktiviteter ”Rör & Gör”.
En smakfullt utformad och innehållsrik liten bok som kan passa som läsning både före och efter ett besök på museet.

Jan Kronholm