DELA

Mentorer utvecklar åländska företag

Sedan februari finns ett mentorskapsprogram för åländska företag. Just nu är nio företagare med i programmet – som verkar tillfredsställa både mentorer och företag.
– Det har hjälpt mig och företaget mycket, säger Mats Lundberg vid PBS Superwise.
Ålands handelskammare har erbjudit åländska företag att delta i mentorskapsprogrammet ”Eget Företag Åland” sedan i februari. Just nu är det sju företag som coachas i fråga om affärsutveckling, lönsamhet och nytänkande.
Enligt Birgitta Eriksson från handelskammaren är mentorskap en metod för att överföra kunskap.
– Det sker väldigt systematiskt, man sätter upp mål och träffas en gång per månad och minst en timme per gång, säger Birgitta Eriksson.

Hjälp till självhjälp
Ester Miiros från Ålands teknologicentrum, som är samarbetspartner i projektet, kallar mentorskapsprogrammet för ”hjälp till självhjälp”.
– Genom att ställa upp rätt frågor av kritisk art, vid rätt tillfälle, blir det en diskussion. På så sätt tvingas adepten till reflektion, säger Ester Miiros.
Målgruppen är ”inte helt nystartade företag” som befinner sig i någon slags förändringsfas. Enligt Birgitta Eriksson kan det handla om att man hittat sin marknad men vill expandera, eller att man är på väg att utöka antalet anställda.
För att mentorskapsprogrammets utfall ska bli så bra som möjligt har handelskammaren arbetat speciellt mycket med att para ihop rätt mentor med rätt företag.
– Vi har intervjuat både företag och mentorer så att vi ska veta vilka som passar bäst ihop, så rätt behov matchas med rätt kunskap, säger Birgitta Eriksson.

Viktigt tänka först
Tor-Rolf Karlsson startade bilföretaget Bifa 1977 och är mentor åt företagen Träbiten och Johanssons städ och bygg. Han tycker att rollen som mentor är utvecklande och intressant.
– Jag har jobbat mycket med att jaga kostnader. Jag brukar säga att man alltid ska tänka efter först och fråga sig vad man vill göra och vad det kommer att kosta.

Ställer bara frågor
Svein Erik Sogn arbetar med digitala kanaler på Ålandsbanken och har tidigare arbetat internationellt med Pepsi-Cola men också som konsult på Åland.
– Min utgångspunkt är kommersialiseringsprocesser för mellanstora företag. Det handlar om att förstå sin produkt och sin marknad och att bygga relation med kunden.
– Men det svåraste med mentorskapet är att sitta på händerna och bara ställa frågor. Som konsult är man van att peka med hela handen, säger Svein Erik Sogn.

John Granlund

john.granlund@nyan.ax