DELA

Mentorer ska föra företagen framåt

Ålands handelskammares och Ålands teknologicentrums satsning på mentorprogrammet ”Eget företag Åland” tar ett steget vidare sedan starten i februari. Nio företagare från sju olika företag ingår i programmet som nu ska samarbeta med en extern kraft, en mentor.
– Det handlar om att ta nästa steg i sitt bolags utveckling. Fokus ligger på företagare som bestämt sig och som insett att man ibland behöver eller vill komplettera sin egen kompetens med andras, säger företagsrådgivare Birgitta Eriksson i ett pressutskick.
Programmet pågår i ett års tid och varje par, det vill säga mentor och adept, alltså extern person och företagare, träffas cirka en gång i månaden. Inspirationen kommer från det etablerade mentorprogram som svenska Almi företagspartner drivit i flera år.
Adeptföretagen representeras från flera olika branscher så som hantverk, it och tjänster.
– Som mentorer i programmet verkar bland andra Sven-Harry Boman, Tor-Rolf Karlsson, Svein Erik Sogn, Ulf Lindholm och Lars Bonnedahl.
Att matcha adept och mentor från samma bransch är inte det viktigaste enligt Birgitta Eriksson.
– I stället analyserar man i vilket utvecklingsläge företaget är och ser vilken av mentorerna som bäst kan bidra till det nya ”önskeläget” för bolaget, säger hon.
Intresserade av att delta kan vända sig till handelskammaren.
MALIN TILLSTRÖM
malin.tillstrom@nyan.ax