DELA

Mellanstadiet får sifferbetyg

Skolelever i årskurs 4-6 får från och med nästa läsår ett vitsord i skalan 4-10.
– Skalan är tätare med siffror, säger utbildningsminister Britt Lundberg (C).
Vid en presskonferens i dag presenterade Britt Lundberg och landskapets utbildningsbyrås chef Stina Colerus flera nyheter.
För det första blir hälsokunskap ett obligatoriskt skolämne i grundskolan från och med i höst.
– Det är ett viktigt ämne som är brett och omfattande. Det lyfter fram många delar som redan berörs inom vissa ämnen som hemkunskap, biologi och gymnastik, men nu får det en starkare status, säger Lundberg.

En annan nyhet är att man nu ska ta fram klara kriterier för vad en elevs prestationer är värda. Vad ska man kunna för att få vitsordet 8 i årskurs sex och nio?
– I dag finns generella kriterier för alla ämnen, nu har ämneslärargrupper sedan i höstas gått genom läroplanen och tagit fram tydliga kriterier, säger Lundberg om förslaget som nu ligger ute på remiss.
Slutligen presenterade man det nya beslutet som innebär att elever i årskurs 4-6 från och med läsåret 2012-13 ska få vitsord i siffror på en skala 4-10, det som nu kommer in först i högstadiet.
– Siffersystemet sitter i folksjälen och det är lättare att förstå sig på. I dagens system med bokstäverna B (berömliga), G (goda), F (försvarliga) och S (svaga) vill folk ändå veta om det är till exempel ett starkt G eller ett svagt G – i praktiken en sjua eller en åtta.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax