DELA

Mejeriet efterlyser fler kossor

Det är stor brist på smör i Norden och också på Åland har efterfrågan på feta mejeriprodukter ökat kraftigt.
Nu vill ÅCA att man satsar mera på åländska mjölkkor.
Det har inte bara blivit rumsrent utan direkt trendigt att äta animaliskt fett igen. Det märker inte minst Ålands Centralandelslag, ÅCA, som redan under en längre tid har noterat en kraftigt ökad efterfrågan på de fetare mejeriprodukterna.
– En ökad efterfrågan noterades redan under 2010 men den har blivit märkbart större under hösten 2011. Troligen är det ändrat konsumtionsbeteende med en återgång till att äta fetare produkter som har störst inverkan på efterfrågan men det märks också att smörets testvinst i tidningen ”Allt om Mat” har nått konsumenterna på Åland, skriver ÅCA i ett pressmeddelande.
– De produkter där efterfrågan ökat mest är helmjölk, grädde, smör och lägre lagrade fetare ostar.
Bara i år har försäljningen av helmjölk och grädde ökat med 12,1 procent och smör med 15,9 procent.

Inte brist
I rikstidningarna har man kunnat se rubriker om att smöret tagit slut på butikshyllorna. Den kraftiga smörbristen gäller hela Norden.
– ÅCAs smörkapacitet räcker inte i närheten till för att klara ut den efterfrågan som finns i Sverige och i finländska fastlandet, skriver ÅCA.
Andelslaget prioriterar hemmamarknaden och vi har därför än så länge inte någon brist på mejeriprodukter. Men produkterna, framför allt ost och smör, blir allt attraktivare också utanför Åland och efterfrågan är i dagsläget större än ÅCA kan klara av.
– För ÅCA är det önskvärt att mjölkproduktionen på Åland ökar. Den ökade efterfrågan på såväl hemma- som närmarknaderna skapar behov av mer råvara. Om inte råvarutillförseln kan utökas kommer det att hämma den potentiella utvecklingen vi ser framför oss.

Vill satsa
ÅCA konstaterar att mängden mjölk i år till råga på allt blir lite lägre än de 14,5 miljoner liter som invägdes i fjol.
– ÅCA har erbjudits att köpa in mjölk från Sverige men med beaktande av trovärdighet och produktkvalitet ser vi det som mycket viktigt att fortsättningsvis endast använda mjölk av känt ursprung från välmående åländska kossor.
Andelslaget vill också uppmärksamma politikerna på problemet.
– Under året har ÅCA kontaktats av unga entreprenörer som visat intresse för att satsa på mjölkproduktion på Åland. Vi tycker det är mycket positivt att de insett att mjölk är en framtidsbransch. I diskussionerna framgår klart att nya satsningar är beroende av att investeringsstöd i samma omfattning som i våra närregioner, fortsättningsvis finns att söka.
Den stora efterfrågan på grädde har lett till att ÅCA i morgon lanserar en ny produkt – vispgrädde i halvliters förpackningar eller 5 deciliter.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax