DELA

Medlingsmöte nästa steg för Tehy och LR

Riksförlikningsmannen fattade i går beslutet att förlägga medlingen mellan Tehy och Ålands landskapsregering i Helsingfors.
Första mötet sker på torsdag klockan tio. Men mer än så vill inte Förlikningsmannen säga om ärendet.
Riksförlikningsmannen Esa Lonka vill inte kommentera ärendet eftersom konflikten mellan parterna fortfarande pågår, men säger att han måste lämna ett besked absolut senast på måndag. Han vill heller inte berätta om hur själva beslutsprocessen gått till.


Vill avvakta
– Det jag ska göra är att utarbeta ett förslag till arbetsministern Lauri Ihalainen. Men jag kan inte kommentera arbetet med detta vidare, säger Esa Lonka.
Därmed väntar landskapsregeringen ännu på svar på sin begäran om att strejken skjuts upp.
Från ÅHS sida vill man avvakta med vidare planering av förflyttning av patienter till dess att ett datum för strejkvarslet har fastställts.
– Vi kommer att påbörja förflyttning av patienter från rehabiliterings och geriatrikliniken. Vi har valt att göra så eftersom de patienterna kan flyttas till instutitioner, säger hälso-och sjukvårdsdirektören Katarina Dahlman.
Vad händer nu i planeringsprocessen?
– Vi ska träffa sjuksköterskor och närvårdare som inte tillhör Tehy samt Landskapsregeringen i morgon. Sedan har vi ett klinikchefs-och överskötarmöte på fredag.
Skickar ni någon representant från ÅHS till medlingsmötet i Helsingfors?
– En personalchef och en vårdchef följer med. De är där för att bistå med hjälp om det behövs, men det är landskapsregeringen som sköter själva medlingen.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson