DELA

Medling stoppar unga brottslingar från återfall

– Jag har aldrig varit med om att en medling misslyckats där unga eller minderåriga varit part. Det är enklare att medla med unga, de ser världen mer svartvitt och erkänner ofta direkt vad de gjort.
Det säger Mika Koskinen vid Ålands medlingsbyrå.
Ny forskning visar att medling minskar återfallen med hälften bland unga brottslingar.

Ålands medlingsbyrå har bedrivit verksamhet sedan 2006 och antalet medlingssamtal har ökat för varje år. Nu är man uppe i cirka 60 ärenden per år.
Nya Åland träffar medlingsansvariga Heidi Öst och medlaren Mika Koskinen i medlingsbyråns nya lokal vid Ålands fredsinstitut. Runt samma bord som vi slår oss ner för en pratsund kan parterna i ett brottmål sätta sig ner för att prata med varandra.

Träffas runt bord
Grundtanken med medling i brottmål är att brottsling och brottsoffer träffas ansikte mot ansikte. I närvaron av två medlare kan parterna på ett tryggt sätt gå igenom vad som hänt och försöka försonas.
Målet är dels att gärningsmannen bättre ska förstå vilka följder brottet har fått för den drabbade, dels att båda parter ska kunna underteckna ett avtal. I avtalet bestäms ofta hur brottslingen ska ersätta den drabbade, till exempel genom skadestånd.
– Möten sker alltid frivilligt, men när det handlar om minderåriga behövs föräldrarnas samtycke. Men i själva medlingen ska föräldrarna hålla sig i bakgrunden, det är de unga själva som ska jobba för att nå en lösning. Lägger vuxna sig i för mycket har vi rätt att kasta ut dem, säger Mika Koskinen, som jobbar som medlare både på Åland och i Helsingfors.


Mest misshandel
Som Nya Åland tidigare berättat har många fall av skadegörelse skett den senaste tiden. På Ålands medlingsbyrå är misshandel det vanligaste brottet, men skadegörelse förekommer också.
Under 2008 hade man 11 ärenden som gällde skadegörelse, varav åtta gärningsmän var minderåriga. Hittills i år har man haft fem medlingsärenden gällande skadegörelse, varav en minderårig var gärningsman. Totalt har medling skett med sju minderåriga på Åland i år.
– När det gäller medling kring skadegörelse har i princip alla gärningsmän varit killar, säger Heidi Öst.
– Ibland är flickor inblandade, men jag har aldrig varit med om att en tjej ensam förstört egendom, säger Mika Koskinen.
En svensk forskare har kommit fram till att medling är väldigt effektivt när det handlar om unga brottslingar. 
 
Läs mer i dagens Nya Åland eller  på Umeå universitets hemsida.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax