DELA

Medling om Vårdöbron

Landskapsregeringen och Eriksson Bygg ab ska lämna in en gemensam ansökan om medling till Ålands tingsrätt i tvisten om ersättning för det i förtid brutna entreprenadkontraktet om reparation av Vårdöbron, beslöt landskapsregeringen i plenum i går.
Kontraktet ingick i december 2012 och arbetet skulle enligt ursprungsplanen vara klart våren 2014. Men under senhösten i fjol avbröt landskapsregeringen byggarbetet när det stod tydligt att bron är i betydligt sämre skick än man utgått från. Förhandlingarna inledes då om ersättning till entreprenören men de har fortfarande inte lett till resultat.
Landskapsregeringen räknar med att upphandlingen görs på nytt eftersom EU:s tröskelvärde på 5 miljoner euro troligen överskrids. (ao)