DELA

Medis har tappat 807 kursdeltagare

Nu märks konsekvenserna av kommunernas varierande anslag och regler för deltagande i Mediskurser. I Finström har tio kurser dragits in, bland annat matlagningskurser, efter för få anmälningar. Sammanlagt har deltagarantalet sjunkit med 807 personer jämfört med förra hösten.
– Så här kan det inte fortsätta, säger rektor Leena Raitanen.
De flesta kommunerna på Åland har gått in för att kvotera antalet deltagare och därmed inte ta ut någon extra avgift för dem. När kommunkvoten är fylld tas inga fler anmälningar emot från den kommunen.
Finström har ett annat system. Första kursen kostar 50 euro extra förutom själva avgiften till Medis. Vill man delta i ytterligare en kurs kan den kosta upp mot 150 euro.
Det är också Finström som drabbats hårdast av nedskärningar i kursutbudet i höst.
– Det är svårt att säga vad det beror på men det är klart att pengarna påverkar, säger Raitanen.


Tio kurser
De tio kurser som dragits in brukar vanligen locka mycket folk. I höst gäller det avancerad engelska, fortsättningskursen i spanska, fyra matlagningskurser, skapa av trä, skapa av tyg och tråd, korgmålning och Finströms sångkör. De kurser som blir av har färre deltagare än tidigare.
– Det är väldigt tråkigt. Finström har ju varit centrum för hela norra Åland, säger Leena Raitanen.
Men det är inte bara kommunerna i norr som drabbats. Mariehamns ungdomsorkester ställde in sin årliga instrumentprovardag för nybörjare i våras och Nyan har tidigare berättat om körmedlemmar som inte kunnat delta då deras hemkommuner haft för små anslag för Mediskurser. I Lemland fick motionsgruppen stryka på foten.


Otillräckliga resurser
Leena Raitanen är bekymrad över att antalet anmälningar minskar så mycket.
– Problemet är fortsättningsvis att det finns för lite ekonomiska resurser i samarbetskommunerna.
Baserat på den nya erfarenheten funderar nu Medis på ett modifierat avtal. Raitanen säger att det är för tidigt att avslöja hur överenskommelsen skulle kunna se ut. Däremot berättar hon att det är en ekvation som är svår att få ihop.
– Det är svårt att hitta ett avtal som fullföljer stadens intentioner och klarar av den lilla finansiering som landsbygdskommunerna har och ändå ger alla ålänningar rätt att delta i hur många kurser som helst och var som helst, allt enligt intresset.
Under hösten 2006 hade Medis totalt 4.099 kursdeltagare. Hittills i höst är de 3.292. Det finns ännu tillfälle att anmäla sig till kurser som inte är fullbokade.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax