DELA

Medimars nybygge klart 2011

Om ett och ett halvt år ska sjukvårdsbolaget Medimars nybygge i Jomala Möckelö stå klart.
Huset kostar 7,5 miljoner euro att bygga, och för att få pengar till utrustning och inredning ska bolaget vända sig till allmänheten med en nyemission nästa år.
Medimars – och största ägaren Ålands investerings ab:s – styrelseordförande Sven-Harry Boman och vd Carin Holmqvist informerade om projektet för medierna i går. Med var också arkitekten Conny Sjölund och projektansvariga Kristina Lenck-Kalliola och Pia Nyberg.
Den bild av vårdframtiden som de presenterar går ut på att efterfrågan på olika vårdtjänster kommer att stiga framöver, och att den offentliga vården inte kan byggas ut för att motsvara behovet.
I år betalar skattebetalarna 73 miljoner euro för ÅHS som köper tjänster för drygt 7 miljoner euro per år utanför Åland.
– En del av vården kan vi ”ta hem” och utföra här, säger Carin Holmqvist.


Färre resor
Som hon och de andra ser det är fördelarna många: Färre resor för patienterna, försäkringspengar och offentliga medel stannar i större utsträckning på Åland, nya arbetsplatser skapas – man räknar med fördubblad personalstyrka från 20 till 40 personer – och inflyttarna kan därför bli fler samtidigt som väntetiderna minskar och sjukskrivningarna förkortas.
– Dessutom har diskussionerna med den politiska sidan blivit öppnare under de år vi har hållit på med projektet.
Det syns bland annat i det att Medimar nu har alla tillstånd klara för att få hyra ÅHS operationssalar för att utföra provoperationer med egen personal i väntan på att det egna huset står klart.


Företagshälsovård
En annan utmaning för den offentliga vården framöver är den EU-initierade diskussionen om fritt vårdval, alltså att patienter kan söka vård i vilket EU-land som helst om vården inte erbjuds i det egna landet.
Företagshälsovård blir kärnan i verksamheten också framöver och kompletteras med specialistvård, fysioterapi och rehabilitering samt diagnostik via laboratorium och radiologi. Dessutom vill man satsa på dagkirurgi som inte kräver att patienterna övernattar.
– Antalet sjukförsäkringar ökar dramatiskt och det skapar förstås nya förutsättningar för privat vård både på och utanför Åland, konstaterar Carin Holmqvist.


Två våningar
Huset, som byggs i två våningar på sammanlagt 2.500 kvadratmeter inklusive två operationssalar, har ritats för att passa alla de här affärsområdena.
Ett fastighetsbolag har bildats, FAB Kurant, som ägs av Pensions-Alandia, Ålands ömsesidiga försäkringsbolag och Ålands investerings ab. Ägarbolagen finansierar huset som kostar drygt 7,5 miljoner euro att bygga. Huset hyrs sedan ut åt Medimar på långtidsavtal.
I dag är bygget så långt på väg att gropen är grävd på tomten i Möckelö, lyftkranen är på plats och inom kort kommer betongbilarna. Huvudentreprenör är Byggnadsfirma Hans Mattsson.


Aktieteckning för alla
För att utrusta huset behöver vårdbolaget pengar. Därför går man ut till allmänheten med en nyemission under våren 2010. Målet är att få in 1 miljon euro.
Redan i höst startar processen med att rekrytera vd för nya Medimar. Det krav som nämns först är erfarenhet av affärsverksamhet, men också språkkunskaper är viktiga – inte minst i finska.
I Medimars styrelse sitter förutom Carin Holmqvist och Sven-Harry Boman Dag Boman, Vesa Ekroos och Jan Österberg.

Text & foto:

annika.orre@nyan.ax