DELA

Medimar vill operera och magnetröntga

Medimar vill investera i en magnetresonansapparat, hyra operationssalar och ta över företagshälsovård av ÅHS.
Så ser förslaget till samarbete mellan privat och offentlig sjukvård ut.
Medimar Scandinavia ab presenterade sin planerade verksamhet på ÅHS styrelsemöte i september.
Förslaget inför mötet som hålls i morgon fredag är att ÅHS-styrelsen besluter att utse förvaltningschefen, chefläkaren och en medlem i styrelsen till en gemensam arbetsgrupp som senast den sista januari nästa år ska presentera en handlingsplan där samarbetsformerna listas.

Magnetröntgen
Medimar erbjuder sig att investera i en magnetröntgenapparat – som egentligen heter magnetresonansapparat eftersom röntgenstrålar inte brukas – samt ta ansvar för att det finns läkare och sjukskötare för bokning och administration.
ÅHS har under de senaste tre åren utfört 300-500 magnetröntgenundersökningar per år, ett lågt antal om man jämför hela landet. enligt Medimar är trenden tydlig – antalet ökar stadigt. På andra orter görs så många magnetröntgenundersökningar att det skulle motsvara cirka 800 per år på Åland. Fördelarna är uppenbara eftersom man får all nödvändig information vid en enda undersökning utan skadlig bestrålning.

Privatoperationer
Bolaget vill börja med privata operationer och vill diskutera möjligheterna att hyra ÅHS operationssalar inklusive instrument och material.
I dag har ÅHS operationssalar som inte utnyttjas fullt ut. 2006 opererades drygt 2.000 patienter. Medimar planerar att utveckla en dagkirurgisk enhet på Åland, klar 2010, och behovet av privata operationer upplevs i dag så starkt att bolaget genast skulle vilja börja redan nu.
Fördelen för ÅHS skulle vara ett bättre utnyttjande av resurser och att i viss mån kunna erbjuda operationer på hemmaplan i stället för att skicka patienterna till andra orter.
Medimar vill också upphandla företagshälsovårdstjänster och är berett att genast diskutera ett successivt överflyttande av ÅHS företagskunder till medimar och också erbjuda ÅHS som arbetsgivare företagshälsovård till personalen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax