DELA

Medimar måste spara 300 000

Det är nödvändigt att få balans i bolaget mellan kostnader och intäkter. Styrelsen har därför beslutat inleda samarbetsförhandlingar med personalen.
Det skriver Carola Valkama, vd för Medimar, i ett pressmeddelande.

Vidare skriver hon:
”Syftet med förhandlingarna är en förändring i organisationen, med bl.a omorganisering av arbetsuppgifter och effektivering av verksamheten. Även enskilda driftsavtal kommer att uppdateras. Genom dessa åtgärder hoppas man att uppnå en kostnadsbesparing i storleksordningen 300 000 euro på årsnivå. Samarbetsförhandlingarna kommer att inledas nästa vecka och kan innebära konsekvenser som uppsägning eller överföring till anställning på deltid. Detta beräknas berör högst 6 anställda inom administration och stödfunktionen.”
”Medimar Scandinavia Ab:s omsättning ökade år 2013 till ca 3,7 miljoner euro eller med ca 11 % jämfört med år 2012. Det ekonomiska resultatet för år 2013 blev trots åtgärderna fortfarande otillfredsställande och vi räknar med att året ger en förlust om ca 600 000 euro.”
Läs mer i morgondagens Nya Åland!