DELA

Mediestudie ur ö-perspektiv

Svenska frilansjournalisten Ylva Carlqvist Warnborg är just nu på Åland för att bekanta sig med landskapets medier. Hon gör en jämförande mediestudie ur ö-perspektiv på uppdrag av Gotlänningens Tryckeri, som vill ha reda på om det livaktiga medielandskapet på just Gotland är något specifikt för den ön eller för öar överhuvudtaget. Förutom Gotland och Åland ingår också Island i studien.
– Gemensamt för de tre öarna är att medierna är väldigt livaktiga och viktiga. Jag tror egna medier på hög nivå är viktiga för självkänslan och samhörigheten i sådana här samhällen som är avgränsade geografiskt. Medierna accentuerar intresset för lokalsamhället och skapar en ännu större känsla av gemenskap.
Förutom att hon intervjuat de som jobbar i medierna pratar hon också med folk hon träffar på i samhället. Åland är den sista ön hon besöker och när hon kommer hem ska hon lämna in en skriftlig slutrapport till Gotlänningens Tryckeri. Hon spelar också in intervjuer för att förhoppningsvis göra ett radioprogram för Sveriges Radio, och hoppas också att tidningar vill publicera artiklar om studien..
Medielandskapet på Gotland ser ungefär ut som det åländska med två dagstidningar och en radiokanal.
– Men eftersom Gotland har dubbelt fler invånare än Åland har ni absolut mest media per person här av alla tre öarna. (as)