DELA

Medieavgift föreslås ersätta tv-licensen

En medieavgift föreslås ersätta dagens tv-licens.
Medieavgiften skulle faktureras alla åländska hushåll.
Närmare 2000 personer betalar inte sin tv-licens.
– En medieavgift säger bättre vad det handlar om. Hushållen betalar för tv, radio, förhandlingarna för att göra det svenska tv-utbudet bredare och upphovsrätt, säger vicelantrådet Britt Lundberg.
Idag skall de som har en tv anmäla sitt innehav och först därefter skickas en faktura till dem. Med en medieavgift skulle förhållandet vara det motsatta.
– En faktura skickas till alla hushåll. Sedan är det upp till hushållen att bevisa varför de inte skulle betala den.
Så länge hushållet har tv, radio eller annan uppkoppling för att ta emot public service måste avgiften betalas.
– Eventuellt kan avgiften sänkas något eftersom alla skulle betala.
Tv-licensen är idag 220 euro per år.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax