DELA

Medarbetare prisades på Emmaus bal

Under Emmaus traditionsenliga bal i söndags kväll prisades medarbetare för sina instaser.
Men det var occkså levande musik och medaljutdelning på schemat under kvällen, skriver verksamhetsledare Robert Jansson i ett pressmeddelande.
”Lumporden av tredje graden” tilldelades två medarbetare. Natalija Sergeeva fick ta emot den ”för sitt professionella öga för varusortering och -exponering. Husgeråd, porslin och konst får ett långt liv tack vara Natalias talang. Försäljningen ökar och biståndet utvecklas. Natalia är en stark och självständig Emmausförebild.”
Dessutom fick också frivilligarbetaren Ulla Grunér ta emot samma orden ”för att Emmaus inte klarar sig utan henne och hennes ekonomiska spetskompetens. Hon är serviceinriktad och gör att kunderna trivs. Som modern människa har Ulla avancerat från företagsekonomin till den sociala ekonomin. Det berikar både henne och Emmaus i Godby.”
Men det var inte slut där. Yvonne Dugin fick ta emot vandringspokalen för ”Makalösa Emmausinsatser” med följande motivering: ”för lång och enträgen tjänst. Yvonne förser Emmaus med arbetskraft från alla samhällsskikt. Tack vare henne och andra Emmaustanter kommer många brottslingar på bättre tankar. Yvonne är bestämd, rejäl och säger vad hon tycker. Hon står upp för Emmaus värderingar.”
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén