DELA

Med staten i baksätet

I framtiden kan bilar komma att beskattas efter användande och inte bara efter ägande. De flesta finländare har i en undersökning ställt sig positiva till detta, men inte till övervakningen som blir en följd av förslaget.

Den finska staten överväger att individualisera beskattningen av bilister. Undersökningar som kommunikationsministeriet har gjort visat nämligen att en majoritet, 57 procent, av finländarna anser att det är själva användandet, snarare än ägandet av en bil som borde taxeras. Det finns bara en hake. Den stavas GPS. För att mäta antalet kilometer och kanske även vilken tid på dagen som bilen används skulle staten behöva satellitövervaka alla bilar, vilket skulle innebära en stor investering.

I dagens Nya Åland kan ni läsa vad ålänningarna tycker om den här lösningen. Vad tycker ni själva? Kommentera gärna här i anslutning till artikeln!

Sofie Nohrstedt

sofie.nohrstedt@nyan.ax