DELA

Maxtak för antal ÅHS-anställda

ÅHS måste krympa.
På ett år skall personalstyrkan minskas, från 894 till 860 ordinarie och tillfälliga tjänster.
Höjda patientavgifter räcker inte till när Ålands hälso- och sjukvård skall spara miljoner.
Regeringen vill nu ha en maxgräns för antalet ordinarie och tillfälliga ÅHS-tjänster. Förslaget är att ÅHS styrelse kan inrätta och indra ordinarie och tillfälliga tjänster så att de sammanlagt uppgår till högst 860 anställda vid utgången av 2010.
När det här budgetförslaget uppgjordes hade ÅHS 894 anställda och av dem var 858 ordinarie.


Oförändrat
Trots sparkraven ligger ÅHS driftkostnader för 2010 på 72 miljoner euro, lika mycket som i år. Inkomsterna beräknas öka med knappt 600.000 euro och investeringsutgifterna blir 7 miljoner. Om det håller blir landskapets nettoanslag för ÅHS 69,4 miljoner – en miljon mindre än 2009.
De gällande löneavtalen kan höja ÅHS löneutgifter med sammanlagt två miljoner i år och 2010. Men ändringar i pensionspremierna som genomfördes i samband med tilläggsbudgeten 2009 medför en konstnadssänkning på 1,2 miljoner.
Men 2,7 miljoner skall sparas i ÅHS driftbudgeten.
Långvårdsavdelningen Övergårds kan stängas i juni 2010 – om inte staden övertar den eller betalar alla driftskostnader. Det föreslår regeringen. Den fuktskadade Gullåsen-avdelningen har varit stängd sedan januari 2008 och verksamheten har flyttats till Grelsby sjukhus, i väntan på ett beslut om Övergårds skall rivas eller saneras.
Nedskärningen genomförs genom naturlig avgång och att inte förlänga tillfälliga tjänster. Personal får räkna med att förflyttas internt och möjligen får de nya arbetsuppgifter. Den processen är redan igång.
Regeringen förutsätter att ÅHS nästa år åstadkommer besparingar som motsvarar två veckors löneavgifter, på samma sätt som andra avdelningar inom landskapet.


Investeringar
I ÅHS investeringar 2010 ingår sex miljoner för etapp 2 och 3 av om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset.
Utöver det satsas 350.000 på ny reglerautomatik för operationsavdelningens ventilation, 330.000 för att förnya datortomografen (den totala kostnaden blir 1,1 miljoner), 100.000 för en fakomaskin som används vid grönstarroperationer, digital röntgenutrustning för 120.000 och perationslampor för 100.000 euro. (pd)