DELA

Maxingeärendet i styrelsen 22 april

Maxingeärendet tas upp på kommunstyrelsens möte den 22 april. Då ska det finnas ett förslag till hur styrelsen ska ställa sig till det beslut som plan- och byggnämnden fattade förra veckan.
Kommundirektör Carolina Sandell är försiktig i sina kommentarer om beslutet som tekniska chefen och byggnadsinspektören reserverade sig mot och som friar dem från ansvar för de följder beslutet får ifall de säkringsåtgärder som Minimax är villig att vidta, och som nämnden godkände, visar sig vara otillräckliga.
– Jag väntar på protokollsutdraget från nämnden och att det delges styrelsen. beslut om eventuella åtgärder beror på vad beslutet innehåller, säger hon.
Hon påpekar att det är styrelsens skyldighet att bevaka lagligheten i fattade beslut och ska utgående från beslutet bereda ärendet.
– Om jag bedömer att beslutet inte har tillkommit i laga ordning, att det strider mot lag eller att nämnden gått utöver sina befogenheter så blir det en fråga för kommunstyrelsen.
I så fall kan ett besvär mot nämndens beslut bli aktuellt. Kommunstyrelsen har då 30 dagar på sig att gå vidare.
Ansvarsfrågan har diskuterats livligt efter nämndens beslut. Eftersom tjänstemännen inte är ansvariga så faller ansvaret på nämndens ledamöter, säger jurister som Nya Åland talade med förra veckan, något som företrädarna för Maxinge inte håller med om.
Hur ser du på ansvarsfrågan?
– Jag vill inte gå in i det specifika ärendet, jag vill först ta del av det. Men det är helt klart enligt grundlagen att man som förtroendevald lyder under tjänsteansvar. Om man är med om att fatta ett beslut så är man ansvarig för det, och därför är det viktigt att besluten är korrekta.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre