DELA

Mattssons partikollega: Tobakslagen måste vi ta!

Lagtingsledamoten Sirpa Eriksson (Lib), som liksom partikollegan Åke Mattsson sitter i lagtingets social- och miljöutskott, håller med honom om att det är obegripligt att rikets nya, strängare tobakslag enligt liberala socialministern Katrin Sjögren inte är aktuell på Åland.
I går berättade Åke Mattsson i Nya Åland att han tar time out från liberala partiet av flera orsaker, men att droppen kom när liberala socialministern Katrin Sjögren nyligen sa i tidningen att den skärpta tobakslag som träder i kraft i riket inte är aktuell på Åland.
Hans analys var att landskapsregeringen inte tar de här frågorna på allvar.
Nya Åland har ringt upp Mattsson partikollega i lagtingets social- och miljöutskott Sirpa Eriksson. Också hennes hjärteområde är sociala frågor.
– I fråga om tobakslagen är jag av samma åsikt som Åke. Den nya lagen måste vi ta också på Åland. Det får inte bli så att Åland blir en plats där det är fritt fram att röka för ungdomar. Att inte anta lagen skulle vara att ge en konstig signal utåt.
För henne är det viktigt att en åländska sociallagstiftningen inte är sämre än den i riket.
– I så fall är det ju ingen nytta med den åländska lagstiftningsbehörigheten på det sociala området.


Förstår inte
Sirpa Eriksson förstår inte varför den åländska tobakslagen inte skulle kunna ändras enligt rikets lag.
– Lagen för inte med sig extra kostnader för samhället. Den borde ju snarare minska kostnaderna på lång sikt eftersom rökning bevisligen är en inkörsport till narkotikamissbruk. Vi har hela tiden diskuterat förebyggande åtgärder. Om ungdomarna vet att det är förbjudet att röka och ändå gör det så sker det i smyg, och redan det minskar användningen.
Men du går inte ut lika hårt som Mattsson och tar time ut ifall tobakslagen inte antas på Åland?
– Jag kommer att kämpa hårt för att den antas. Jag tror att den åländska befolkningen vill ha lagen. Om den inte är aktuell här så måste vi politiker övertygas om att vår nuvarande lag är bättre.
Hon är ändå nöjd med att den nya lagen om personliga hjälpare och rätten till tolktjänst är på gång.
– Det är bra. Jag ser fram emot att den går igenom.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax