DELA

Mattsson vill se skärpta straff för tobaksbrott

Den som säljer tobak till minderåriga ska kunna straffas med fängelse i högst sex månader. Det föreslår Åke Mattsson (Lib) i en lagmotion. Han vill även att bostadsbolag ska kunna förbjuda rökning på balkonger.
I riket gäller en strängare lagstiftning sedan den 1 oktober i fjol. Finland är, enligt Åke Mattsson, först i världen med en lagstiftning som har som mål att allt bruk av tobak ska upphöra. Åland har en egen tobakslag och nu vill alltså Åke Mattsson att landskapet, åtminstone på vissa punkter, ska följa efter riket.
Åke Mattsson föreslårbland annat att den som inte fyllt 18 år inte ska få inneha tobaksprodukter.
Butikspersonal som säljer tobaksprodukter måste vara myndiga om det inte finns en äldre försäljare närvarande. För brott vid försäljning av tobak föreslås en straffskärpning från dagens böter till böter eller fängelse i högst sex månader.
Åke Mattsson vill också ha tydligare regler för vad som gäller vid offentliga tillställningar medan bostadshus- och bostadsrättsföreningar föreslås få mandat att förbjuda rökning på gemensamma utomhusområden.
Målet med den nya lagen skulle vara att fler unga ska få en uppväxt fri från andras och eget bruk av tobak.

Annika Kullman