DELA

Mattsson ger skriftlig redogörelse

Efter att lagtingsledamot Åke Mattsson (Lib) meddelat att han ställer sig utanför partiarbetet har gruppordföranden Gunnar Jansson diskuterat situationen med honom. Åke Mattsson är bland annat missnöjd med att han inte, enligt sin mening, har fått möjlighet att påverka sina intressefrågor.
Åke Mattsson kommer nu att ge den liberala gruppen en skriftlig redogörelse över vilka åtgärder och förändringar han efterlyser och vilka initiativ han vill ha genomförda. Detta enligt liberalernas hemsida: ”Siktet är inställt på att problemfrågorna skall lösas i bästa samförstånd.” (ak)