DELA

Matts trädfynd tände forskare

Trädstammar som Matts Toivonen hittade i Finström Svartsmara kan vara 2.500 år gamla. Och forskaren som undersöker dem vid Lunds universitet är upphetsad:
– När jag betraktar den här skogen genom årsringarna blir jag helt tagen.
– Det här är en otrolig skog.
Det säger forskaren Hans Linderson i Lund som undersöker de trädstammar som Matts Toivonen i fjol hittade i en grop vid Jan Matts gård i Svartsmara.
De gamla trädstammar som Matts Toivonen hittade i Finström Svartsmara våren 2010 kan vara 2.500 år gamla. Toivonen hittade när han skulle fördjupa en grop på gården för att ha den som vattengrop. Två meter under ytan hittade han mängder av trädstammar och grenar. Mycket ek, men också andra träslag.
Eftersom trädstammarna legat länge under vattenytan var de välbevarade. Gropen ligger tretton meter ovanför havsvattenytan. Om man räknar med en landhöjning på en halv centimeter per år kan det ha gått 2.500 år sedan havsvattnet nådde gropen.
Trädstammarna kan vara de äldsta på Åland. Därför blev Hans Linderson vid Lunds universitets institution för geo- och ekosystemvetenskaper mycket intresserad av fyndet.
Lindersons specialitet är dendrokronologi, en metod för att åldersbestämma virke. Resultatet av undersökningen är ännu inte klart, men att Linderson är upphetsad är klart.
– Jag har sett mycket skog. men när jag betraktar den här Svartsmaraskogen genom årsringarna blir jag helt tagen. Stammar som är två decimeter tjocka kan ha trehundra årsringar. Jag skulle ge ganska mycket pengar för att får se den skogen i verkligheten.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom