DELA

Matts hittade tusentals år gamla träd

Trädstammarna som Matts Toivonen hittade i Finström Svartsmara är möjligen de äldsta på Åland.
– De kan vara upp till 2.500 år gamla, säger en expert vid Lunds universitet som undersöker virket.
Gropen som mäter cirka 30 gånger 40 meter ligger på familjen Toivonens mark i norra Svartsmara.
Huset på Jan-Matts gård byggdes på 1700-talet. Hur länge gropen ett par hundra meter från huset har funnits, eller hur den tillkommit, är det ingen som säkert vet. Matts Toivonens morfar, som var född 1915, sade att gropen var naturlig. Matts pappa Karl-Johan trodde tidigare att den hade var en täkt som byborna tog lera och sand från.
Matts Toivonen funderar på om det är en så kallad dödisgrop, en rest från istiden. Eller till och med resultatet av ett meteoritnedslag.
Trädfyndet gjorde han i mars i år, när han skulle fördjupa gropen och ha den som bevattningsgrop. När han grävt cirka två meter hittade han trädstammar, grenar, till och med hasselnötter, i torven.
Etnologen Conny Andersson fick höra talas om att en ekstam hittats i ett kärr i Svartsmara och hälsade på. på. Sedan kom biologen och naturgeografen Ralf Carlsson, som ägnat sig mycket åt kvartärgeologi.
Ralf Carlsson kontaktade institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet. Forskaren Hans Linderson på institutionens geologienhet är specialiserad på dendrokronologi, en metod för att åldersbestämma virke. De kom överens om att Matts Toivonen skulle skicka prover dit.
Och det gjorde han.
Lindersons preliminära bedömning är att träden som hittades i gropen kan vara upp till 2.500 år gamla.
– Trä kan bevaras hur länge som helst, om det ligger helt och hållet under grundvattenytan, eller så väldigt torrt och kallt. I det här fallet har det legat under grundvattenytan.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom