DELA

Matspillet sjönk dramatiskt

Matspillet i stadens tre grundskolor sjönk kraftigt från hösten 2010 till våren 2011.
Men ännu är skolnämnden inte nöjd. Nu ska spillet som uppstår när maten tillreds synas noggrannare.
Under två veckor förra hösten vägdes matresterna som fanns kvar på tallrikarna när de drygt 1.000 eleverna i Ytternäs, Övernäs och Strandnäs skolor hade ätit sin skollunch.
Utgående från det räknade man ut hur mycket som slängdes under ett helt läsår och kom fram till i medeltal 19,6 gram per elev och dag. Matspillet varierade mellan skolorna och äldre elever lämnade kvar mera mat på tallrikarna än yngre elever.


Svinn vid tillredningen
Men när vägningen gjordes på nytt i april i år var resultatet glädjande: Spillet hade minskat från totalt 103 kilo per vecka till 73 kilo, 13,8 gram per elev och dag. Också nu lämnade de äldre eleverna mera mat på tallrikarna än de yngre.
Dessutom mätte man i våras också hur mycket spill som uppstår när maten lagas och hur mycket som är överskott Här blev siffran totalt nästan 90 kilo per vecka, också det en stor mängd mat som går till spillo.
Därför föreslår skoldirektören inför nästa nämndmöte där ärendet tas upp att arbetet med att få ner matspillet ska fortsätta i samarbete med skolornas personal och stadens miljökontor. En ny vägning ska göras i mars nästa år och man ska då också ta närmare reda på vilken typ av matspill som uppstår vid tillredningen
Ytterligare ett förslag är att nämnden skriver in mål för hur mycket matspillet ska minska under planperioden 2012-2014.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre