DELA

Matroserna har ingen rätt att vägra jobba

Arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson råder Skarvens arbetsvägrande matroser att återgå till jobbet – annars riskerar de att inte ha något jobb att gå till.
– Den lagparagraf som Sjömansunionen stöder arbetsvägran på kan inte tillämpas.
Henning Karlsson kallade till presskonferens i går efter att arbetarskyddsmyndigheten Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk med hjälp av sin egen jurist konstaterat att den paragraf i arbetarskyddslagen som Sjömansunionen stöder sig på inte gäller i det här sammanhanget.
I slutet av november skrev Sjömansunionen till landskapsregeringen och hänvisade till paragraf 23, Arbetstagarens rätt att vägra utföra arbete. Med lagparagrafen som grund uppmanade unionen matroserna att inte gå ombord på Skarven och jobba.
Motiveringen var att det var farligt för arbetstagarna – och i förlängningen för passagerarna och fartyget – att minska bemanningen från fem man i besättningen eftersom man vid en eventuell nödsituation inte skulle ha tillräckligt med manskap för rökdykning och för att evakuera passagerare via rutschbanor.
Men nu har alltså arbetarskyddsmyndigheten kommit fram till att det måste finnas en verklig och konkret farosituation för att lagparagrafen ska kunna tillämpas – det räcker inte med att faran för liv och hälsa finns i teorin.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre