DELA

Matpriserna följs upp

Hur väl slår den sänkta momsen på livsmedel igenom på priserna?
Det får vi veta i slutet av november, men uppföljningen pågår en god bit in på nästa år.
Prisinspektör Henry Öberg på länsstyrelsen berättar att Konsumentforskningscentralen, Konsumentverket och länsstyrelserna tillsammans sköter uppföljningen.
– Vi började i november i fjol samla in prisuppgifter på omkring 200 varor i utvalda butiker. Nya prisuppgifter togs in i januari och september och det här fortsätter.
Efter det skall uppgifterna analyseras och ett preliminärt resultat kan presenteras den 24 eller 25 november.
Men priserna kontrolleras ännu i början av nästa år och det är möjligt att man fortsätter ännu efter våren nästa år. I juli höjs nämligen momsen igen, men då med en procentenhet från 12 till 13. Nu i oktober sänktes momsen på livsmedel från 17 till 12 procent.
Utgående från de prisjämförelser som nu har gjorts och görs kan man få fram hur momssänkningen har påverkat priserna inom olika handelsgrupper och i butiker av olika storlek.

Dyrt, dyrast
Henry Öberg konstaterar att livsmedelspriserna steg kraftigt under ett par år, mer i Finland än i andra EU-länder.
År 2008 steg priserna i Finland med 8,6 procent, i Sverige med 6,9 och i hela EU med 6,4 procent. Å andra sidan har priserna på livsmedel i Finland stigit långsammare än i resten av EU om man ser till hela 2000-talet.
I år har priserna börjat sjunka. I hela landet var livsmedlen i augusti 0,8 procent lägre än i juli men 2 procent högre än i augusti i fjol. På Åland var priserna 1,4 procent lägre än i juli men 2,6 procent högre än för ett år sedan.
Orsaken till den kraftiga prisuppgången tidigare är enligt Konsumentforskningscentralen ökad efterfrågan i länder som Kina och Indien, stigande olje- och energipriser samt torka.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax