DELA

Mathis-kedjan under lupp

Mathias Eriksson-kedjan fick på onsdagen en uppmaning att skicka en redogörelse till Mise om hur avfallet från butikerna hanteras.
– De är själva måna om att ordna upp det här, säger Christian Nordas, verksamhetsledare vid Mise.
På onsdagen berättade Ålands radio att Kantarellen inte sorterar sitt avfall utan att allt läggs i samma container. Enligt radion tillämpar flera Mathis-butiker samma metod.
Christian Nordas i Mise berättar att butikskedjan i går uppmanades lämna in en redogörelse så fort som möjligt.
– Jag var i kontakt med Kantarellens butikschef på onsdagen. Det visar sig att det finns vissa problem med avfallssorteringen som inte är så lätta att lösa för en stor butik som Kantarellen med mycket stora mängder av olika varor.

Fulla tetror
Ett problem är mjölktetror där bäst före-datumet passerats.
– Det finns inget bra system om man inte öppnar och tömmer tetrorna manuellt.
Lagen säger att all verksamhet ska bedrivas så att så lite avfall som möjligt uppstår.
– Men samtidigt heter det att hanteringen ska vara både tekniskt och ekonomiskt försvarbar.
Det som enligt Christian Nordas inte fungerar är uppföljningen och kontrollen av att lagen följs.
– Mises uppgift är att bygga upp ett kontrollsystem som är så rättvist som möjligt, med stickprov och information. Frågan som bör ställas är: Stämmer uppgiften, förs avfallet dit man säger att det förs? Diskussion måste också föras om hur systemet ska finansieras.
Det kan ske antingen genom en mindre grundavgift som tas ut av företagen, eller att företagen betalar för kontrollerna ungefär som när hälsoinspektörerna gör sina inspektioner.
– I de fallen väljer man ut olika branscher och informerar på förhand.

”Fungerar för andra”
Ingmar Wikman, vd för Ålands renhållning, påpekar att avfallssorteringen fungerar för andra både större och mindre mataffärer.
– Vi har alternativ för alla sorter av avfall, och de flesta har i dag fullständig sortering.
Avfallet från de mataffärer som inte sorterar förs till deponi på fastlandet av Ålands renhållning.
– Tills vidare kan vi göra det, men vi vet inte hur länge. Det är nog en tidsfråga. Därför skickade vi ut information redan i början av året till samtliga företag att de måste sortera bort bioavfallet, berättar han.
Han påpekar att det i dag kostar mycket mera att få osorterat avfall omhändertaget jämfört med sorterat.
Kantarellens butikschef Kaj Björkvall avstår från att kommentera.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax