DELA

Matematisk miss i stadsbudgeten?

Stadens skatteintäkter 2013 skulle, enligt det gamla sättet att räkna, bli minst 2,3 miljoner högre än det man nu kalkylerar med.
Det hävdar socialdemokraterna som kräver att man räknar om innan man fattar beslut om större nedskärningar.
Fram till i år har staden uppskattat sina kommande skatteintäkter på basen av de prognoser och den statistik som tas fram av bland annat kommunförbundet och statistikmyndigheter och det systemet tillämpas fortfarande i andra kommuner i landet. Men i fjol beslöt politikerna i det ”gamla” fullmäktige i Mariehamn enhälligt att ta i bruk en helt ny modell.
Stadsledningen fick i uppgift att i stället för att utgå från prognoserna räkna ut skatteintäkterna på basen av hur utvecklingen varit de senaste 15 åren. Enligt den modellen skulle intäkterna år 2013 bli drygt 42 miljoner euro och den summan står också i de papper som stadsstyrelsen har på mötesagendan i dag.
Stadens intäkter totalt beräknas 2013 bli över en miljon mindre än intäkterna i fjol och det fick stadsstyrelsens viceordförande Sara Kemetter (S) att ana ugglor i mossen.
Eftersom lagtinget inte pågick hade Kemetter tid att studera siffrorna i budgetförslaget mer ingående.
– Jag ringde kommunförbundet och andra kommuner för att ta reda på hur man räknar ut intäkter och jag kollade med insatta ekonomer, med Finlands bank, med EU, med OECD.
Kemetter blev övertygad om att summan i budgetförslaget var galen och slog larm i det egna partiet där man satte sig ner och räknade om.

Rätt grund
– Vi har utgått från kommunförbundets senaste prognos från den 26 april och Åsubs prognos men vi har varit extra försiktiga och för säkerhets skull tagit till i underkant. Vi är övertygade om att skatteintäkterna kommer att vara minst 2,3 miljoner euro högre än det stadsdirektören föreslår.
Då Nya Åland ringer upp stadsdirektör Edgar Vickström för att be om en kommentar har han hört om socialdemokraternas nya beräkningar bara från media.
– Men finanschefen var nyss hos mig och enligt uppgifterna från den sista april är skatteintäkterna strax under det som vi räknat med. Vi är nog snarast optimistiska i budgetförslaget så den nya modell som ett enigt fullmäktige ville ha fungerar väl så här långt. Att kunna utgå från trenden under ett långt perspektiv på 15 år ger trygghet, säger Vickström.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen