DELA

Matbeställningarna från RK-gården minskade

Antalet beställda matportioner från Röda korsgårdens kök minskade med 3.000 i fjol jämfört med 2008.
– Färre än tidigare äter maten. Konkurrensen har ökat, säger stadens äldreomsorgschef Benita Muukkonen.
På sitt senaste möte beslöt socialnämnden att teckna avtal med Röda korsgården om matservice till hemmaboende pensionärer till en kostnad på 54.000 euro i år, men avslå Mariehamnsavdelningens ansökan om 9.000 euro i bidrag för vävsalens service och 7.000 euro för alla övriga tjänster. Om pengarna hade beviljats så hade summan blivit 70.000 euro, alltså den utgift som finns budgeterad för Röda korsgården.
Socialnämnden konstaterar att det inte framgår i ansökan vilka tjänster som erbjuds staden för det ansökta bidraget. Detta är en stor brist, anser nämnden, eftersom motivet för att säga upp det tidigare avtalet från 1984 var att man ville uppnå en större tydlighet.
Nämnden uppmanar Mariehamnsavdelningen att vända sig till fritids- och kulturnämnderna för att ansöka om bidrag för annat än matservicen.

”Alternativ finns”
Benita Muukkonen tror inte att staden får stora problem när Röda korsgårdens matservice upphör.
– I så fall upphandlar vi maten av någon annan. Jag tror att det finns alternativ.
När Trobergshemmets utbyggnad blir klar om några år kommer matservicen till pensionärerna att skötas i stadens egen regi, påpekar hon.
Diskussionen i socialnämnden har handlat om vad det är som staden upphandlar.
– Röda korsgården hade kanske en annan ställning tidigare i stadens äldreomsorg. Sedan 1980-talet har staden egentligen gett bidrag för verksamheten, och nu begränsas anslaget till att gälla de tjänster som staden behöver, det vill säga matservice.

Inte stans skyldighet
Hon håller med om att förebyggande verksamhet är bra, men det är inte stadens skyldighet att ta ansvar för den tredje sektorn dit Röra korsgården räknas.
Hon påpekar också att antalet beställda matportioner minskat oförklarligt från 2008.
– Det vi vet är att färre pensionärer beställer mat och att färre äter på Röda korsgården. Konkurrensen har blivit större.
I vår ska de pensionärer som beställer mat och också de som slutat få svara på enkätfrågor.
– Vi skickar den till alla våra hemtjänstkunder och kollar varför de sagt upp sina matavtal.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax