DELA

Matbanken-koordinator permitterad

Anette Karlsson, handledare på Socialmissionen med ansvar för Matbanken, har permitterats med omedelbar verkan.
– Åtminstone till slutet av maj, sedan får vi se, säger Karlsson.
Permitteringen är en följd av att landskapsregeringen inte beviljat det extra anslag på 5.000 euro som Socialmissionen på Åland ansökte om.
Frågan är inte slutbehandlad. Landskapsregeringen har bjudit in representanter för organisationerna bakom Matbanken till en träff med socialminister Katrin Sjögren (Lib) den 10 maj.
Pengarna skulle gå till att avlöna handledaren åtta timmar i veckan.
– Tidigare jobbade jag så mycket, men jag gick ner till fem timmar när jag såg hur dålig ekonomin var, säger Anette Karlsson.
Matbanken hjälper mindre bemedlade som får kassar med matvaror och annat som behövs i hemmet.
Anette Karlsson har skött kontakter till grossister, företag och odlare som skänkt varor och sett till att de hämtats till Matbankens lokalen på Villagränd. Hon har också skött inköp av kaffe, tvättmedel och andra varor till kassarna.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom