DELA

Måtar inte förvånad över Åfd-beslut

Juristen Marcus Måtar, som vid två tillfällen har besvärat sig mot stadens borgensbeslut – och som vid bägge tillfällen fått rätt i förvaltningsdomstolen – är inte förvånad över gårdagens domslut angående lånet på en miljon euro till Mariehamns energi för utbyggnad av fjärrvärme.
– Jag begriper inte varför staden försöker sig på det här gång efter annan, säger han.
Det var förra året i juni som stadsfullmäktige i Mariehamn beslutade om att teckna borgen för ett lån på en miljon euro till Mariehamns energi ab. Provisionen för lånet sattes till 0,40 procent, det vill säga att bolaget årligen skulle betala 0,40 procent av lånebeloppet till staden.
Ärendet hade då gått en ny behandlingsrunda inom förvaltningen, efter att förvaltningsdomstolen i januari ifjol upphävt ett tidigare beslut att borga för ett lika stort lån.
När staden fattade det nya beslutet förra sommaren, hade man kommit fram till att man genom borgensförbindelsen kunde bevilja Mariehamns energi ”statligt stöd av mindre betydelse”, så kallat de minimis-stöd.
Men precis som förra gången besvärade sig någon, oklart vem, via juristen Marcus Måtar till förvaltningsdomstolen. I går, mer än ett år efter att stadsfullmäktige fattade beslutet, kom domstolens avgörande om att upphäva beslutet.
Domstolen tolkar bestämmelserna om statsstödet annorlunda är staden. Enligt domslutet kan inte ”förutsättningarna för beviljande av de minimis-stöd” anses vara uppfyllda och därför kan man heller inte utesluta skyldigheten att anmäla stödåtgärden till EU-kommissionen.
– Det jag har sagt är att det här är en alldeles för låg provision. Och det man måste kontrollera är om det här bolaget överhuvudtaget skulle få ett lån på en miljon om de gick till banken utan stadens borgen i ryggen. Förmodligen inte, säger Måtar.
Måtar är inte förvånad över att förvaltningsdomstolen återigen har upphävt stadsfullmäktiges beslut.
– Jag begriper inte varför staden försöker sig på det här gång efter annan. Det här förfaringssättet skulle gå igenom om det inte fanns intressenter som hade synpunkter på det här.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung