DELA

Mata gärna fåglar – men håll rent

Hjälp till att ufodra småfåglarna nu när vi fått en ordentlig vinter så de får tillskottsnäring. Det rekommenderar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och ger några handfasta tips.
En bra matningsplats är de automater som fåglarna inte kan gå in i.
– Maten hålls ren från fåglarnas saliv och särskilt från avföring. Vissa sjukdomsalstrare, såsom salmonellabakterien som sprider sig via avföring, kan smitta även människor och andra djur som rör sig på matningsplatsen. Fröautomaterna ska vara av hållbart och rengörbart material, skriver ÅMHM i ett pressutskick.
Fåglarna sprider ut både frön och skal kring matningsplatsen. Även avföring samlas på marken.
– Matningsplatsen ska tidvis rensas från avfall, särskilt om vädret blir varmare och omgivningen kring matningsplatsen blir fuktig.
Läs mer i papperstidningen! (mt)